bte365正规网站-365娱乐登录网址-首页

快轴准直镜

  • ● 准直激光器快轴方向的光斑
  • ● 柱透镜或非柱透镜表面
  • ● 高功率半导体激光系统的第一个,也是最重要的一个光学元件
  • ● 自由选择高品质玻璃材料 衍射极限工作
  • ● 抗反射膜,高功率低吸取,大数值孔径
  • ● 高透射,准直,高转移效率

技术指标

产品名称产品型号镀膜膜系范围 (nm)后焦距 (mm)尺寸 (长 x 宽 x 高, mm)有效焦距 (mm)
DatasheetFAC160ZLE001942 *790 - 9900.03412.0 x 0.8 x 0.250.16
ZLE001939 *600 - 7000.03412.0 x 0.8 x 0.250.16
ZLE002012 *948 - 9980.03412.0 x 0.8 x 0.250.16
DatasheetFAC160 FSZLE002070 *940 - 9980.03412.0 x 0.8 x 0.30.16
DatasheetFAC200ZLE001774 *900 - 10000.0303.15 x 0.37 x 0.3260.20
ZLE002137 *790 - 9900.0304 x 0.37 x 0.3260.20
ZLE002097 *600 - 7000.0303.15 x 0.37 x 0.3260.20
ZLE002142 *785 - 8100.0304 x 0.37 x 0.3260.20
DatasheetFAC300, BFL52ZLE001258 *790 - 9900.05212.0 x 0.55 x 0.450.30
ZLE001262 *790 - 9900.0522.0 x 0.55 x 0.450.30
ZLE001923 *790 - 9900.0524.0 x 0.55 x 0.450.30
ZLE002099 *760 - 8500.0523.0 x 0.55 x 0.450.30
DatasheetFAC300, BFL80ZLE002074770 - 10700.0803.0 x 0.5 x 0.40.30
ZLE002075 *770 - 10700.0802.0 x 0.5 x 0.40.30
ZLE002076770 - 10700.0804.0 x 0.5 x 0.40.30
DatasheetFAC360ZLE002148770 - 10700.0704.0 x 0.6 x 0.530.36
ZLE002214 *770 - 10700.0708.55 x 0.6 x 0.530.36
ZLE002290 *900 - 11000.0704.0 x 0.6 x 0.530.36
DatasheetFAC510ZLE002153 *965 - 9900.0783.2 x 0.78 x 0.780.51
ZLE002278 *965 - 9900.0786.0 x 0.78 x 0.780.51
DatasheetFAC570 FSZLE002150400 - 4800.17
5.6 x 1 x 0.96
0.57
ZLE002217 *400 - 4800.1714 x 1 x 0.960.57
ZLE002284 *400 - 4800.174.0 x 1 x 0.960.57
ZLE002270 *790 - 9900.1714 x 1 x 0.960.57
DatasheetFAC590, W0.8ZLE002131 *790 - 9900.1508.2 x 0.8 x 0.80.59
ZLE002155 *600 - 7000.1508.2 x 0.8 x 0.80.59
ZLE002163 *790 - 10700.15011.58 x 0.8 x 0.80.59
DatasheetFAC590, W1ZLE000115790 - 9900.15012.0 x 1.0 x 0.80.59
ZLE000627770 - 10700.1505.6 x 1 x 0.80.59
ZLE001319 *600 - 7000.15012.0 x 1.0 x 0.80.59
ZLE001581 *905 - 9250.1501.8 x 1 x 0.80.59
ZLE001684 *1000 - 16000.15012.0 x 1.0 x 0.80.59
DatasheetFAC590 with bottom tabMOD000362 *790 - 9900.15012.0 x 1.0 x 0.8 (lens), 12.0 x 3.0 x 1.5 (bottom tab)0.59
DatasheetFAC910ZLE000178790 - 9900.09012.0 x 1.5 x 1.50.91
ZLE000548 *1000 - 16000.09012.0 x 1.5 x 1.50.91
ZLE001410 *600 - 7000.09012.0 x 1.5 x 1.50.91
DatasheetFAC910 with bottom tabMOD000554 *790 - 9900.09012.0 x 1.5 x 1.5 (lens), 12.0 x 3.0 x 1.5 (bottom tab)0.91
DatasheetFAC1100ZLE001955 *790 - 9900.15212.0 x 1.50 x 1.721.10
ZLE002021 *790 - 9900.1522.0 x 1.50 x 1.721.10
ZLE002216 *790 - 9900.1524.0 x 1.50 x 1.721.10
DatasheetFAC1500, BFL150ZLE001960790 - 9900.15012.0 x 2.0 x 2.461.50
ZLE002277 *790 - 9900.1504.0 x 2.0 x 2.461.50
DatasheetFAC1500, BFL490ZLE001250790 - 9900.49012.0 x 1.65 x 1.821.49
ZLE001603 *790 - 9900.4902.0 x 1.65 x 1.821.49
ZLE000729 *1000 - 16000.4904.0 x 1.65 x 1.821.49
DatasheetFAC3000ZLE002318885 - 9552.02.1 x?3.20 x 1.8183.0
ZLE002319885 - 9552.04.0?x?3.20 x 1.8183.0
DatasheetFAC7700ZLE002310885 - 9355.0
3.2 x 7.50 x 4.107.7
ZLE002303885 - 9355.04.9?x 7.50 x 4.107.7


* 定制方案示例 - 可按需定制设计、尺寸与镀膜。定制产品可能交期较长。

主要应用

子企业注册信息|企业政策|?2021 Focuslight Technologies Inc.|

bte365正规网站|365娱乐登录网址

XML 地图 | Sitemap 地图